☎ Zákaznícka linka dostupná od 7:30 - 13:00

O NÁS

HISTÓRIA:

ORTOPROplus spol. s r. o. vznikla v novembri roku 1995 transformáciou firmy ORTOPRO - Hanuš Hlivka, ktorá bola založená vo februári 1993 ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na výrobu individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok s celoslovenskou pôsobnosťou. 

ORTOPROplus s.r.o. ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na Slovensku malo už v čase svojho vzniku uzatvorenú celoplošnú zmluvu s Národnou poisťovňou, ktorá zastrešovala každého pacienta na území Slovenskej republiky. Postupom času svoje zmluvné vzťahy rozšírilo o novovznikajúce zdravotné poisťovne. V súčasnosti má ORTOPROplus s.r.o. uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

KTO SME:

Spoločnosť ORTOPROplus zamestnáva 90 pracovníkov. Každý z pracovníkov zaradený na príslušné pracovisko spĺňa požadovanú odbornú spôsobilosť v oblasti ortopedicko-protetických pomôcok a svoje vzdelanie prehlbujú účasťou na pravidelných školeniach. Snahou všetkých pracovníkov spoločnosti ORTOPROplus je poskytovať služby nielen včas a kvalitne, ale aj na požadovanej celosvetovej úrovni. Z toho dôvodu zamestnávame ľudí viacerých profesií a to: ortopedických technikov, ortopedických mechanikov, krajčírky, ekonómky, produktových manažérov.

Postavenie na trhu:

ORTOPROplus spol. s r. o. patrí medzi najväčšie ortopedicko-protetické firmy pôsobiace na Slovensku. V súčasnej dobe dosahujeme v oblasti výroby a aplikácie individuálnych ortopedických pomôcok pevné postavenie nielen vo východoslovenskom regióne, ale aj v stredoslovenskom a západoslovenskom. Našim najbližším cieľom je rozšírenie a upevnenie činnosti v danom obore v týchto regiónoch.

Nájdete nás - Centrála :

  

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Obchodné meno: ORTOPROplus, spol. s r.o.
Sídlo: Skladná 8, 040 01 Košice
IČO: 31715486
DIČ: 2021158744
IČ DPH: SK2021158744
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4508 5241
Adresa výdajne zdravotníckych pomôcok: Levočská 2B, 080 01 Prešov
Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 06191/2019/OZ-HAR 
Kód poskytovateľa:  P51287134302